Funding per child

Waqar Khan made this Rhyddid Gwybodaeth request to Grove School, Handsworth, Birmingham

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Grove School, Handsworth, Birmingham fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Grove School, Handsworth, Birmingham,

Can you please advise how much funding you receive from central government per child and what does this cover ie. books, trips etc

Yours faithfully,

Mr Imran Hussain