Funding at the School of Zoology

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai University of Oxford fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear University of Oxford,

I write to request information regarding funding the School of Zoology has received over the past five academic years, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 and 2018-19.
Please list the total amount of private funding received by the School of Zoology in the past five academic years, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 and 2018-19.
Please also list the total amount of public funding received by the School of Zoology in the past five academic years, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 and 2018-19.

Yours faithfully,
Zehra Munir

FOI, University of Oxford

Dear Ms Zehra

I write to acknowledge receipt of your request.

Our aim is to send you a substantive response no later than the statutory deadline of 19

September 2019.

Yours sincerely,

Information Compliance Team
Vice Chancellor’s and Registrar’s Office | University of Oxford
University Offices, Wellington Square, Oxford, OX1 2JD

dangos adrannau a ddyfynnir