Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Freedom of Information request - POL and the NFSP Grant Committee Meetings'.