Manylion cais “Freedom of Information request - POL and the NFSP Grant Committee Meetings

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
4515059  sent    2019-05-07 06:46:35 +0100  waiting_response  waiting_response  2019-05-07 06:46:35 +0100  outgoing  
4566797  response    2019-05-16 07:51:32 +0100    waiting_response  2019-05-21 07:02:20 +0100  incoming  
4590500  status_update    2019-05-21 07:02:20 +0100  waiting_response  waiting_response  2019-05-21 07:02:20 +0100   
4657489  response    2019-06-03 15:05:20 +0100    successful  2019-06-03 15:10:33 +0100  incoming  
4657499  status_update  described_state  2019-06-03 15:10:33 +0100  successful  successful  2019-06-03 15:10:33 +0100   
5258197  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-09-04 03:46:26 +0100         
5258198  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-09-04 03:46:26 +0100         
5258199  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-09-04 03:46:26 +0100         
5258200  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-09-04 03:46:26 +0100         
5258201  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-09-04 03:46:26 +0100         
7016440  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-04 03:54:46 +0100         
7016441  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-04 03:54:46 +0100         
7016442  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-04 03:54:46 +0100         
7016443  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-04 03:54:46 +0100         
7016444  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-04 03:54:46 +0100         
7016445  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-04 03:54:46 +0100         
7016446  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-04 03:54:46 +0100         
7016447  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-04 03:54:46 +0100         
7016448  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-04 03:54:46 +0100         
7016449  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-06-04 03:54:46 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.