FOI's submitted by Sinn Fein from 1 April 2018 to 16 October 2019

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Public Health Agency for Northern Ireland fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

lyndsay eccleston

1. Please provide a copy of all FOI's submitted by Sinn Fein from the period April 2018 to October 2019.
2. Please provide a copy of all responses to those FOI's including those that were denied and the reasons for denying them.

Yours faithfully,

Lyndsay Eccleston
Neurology Recall Support