FOI's submitted by DUP from 1 April 2018 to 16 October 2019

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Department of Health (Northern Ireland) fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

lyndsay eccleston

1. Please provide a copy of all FOI's submitted by the DUP from the period April 2018 to October 2019.
2. Please provide a copy of all responses to those FOI's including those that were denied and the reasons for denying them.

Yours faithfully,

Lyndsay Eccleston
Neurology Recall Support

Gadawodd lyndsay eccleston anodiad ()

See FOI DOH 20190086 under “FOI's submitted by SDLP from 1 April 2018 to 16 October 2019”