FOI Request - Org. Chart and PSL

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Loreto College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Loreto College,

Please could you provide me with a named company organisation chart, whether you have a preferred agency supplier list and/or agreement in place and also your agency spend for 16/17 with a breakdown of agency and department?

Yours faithfully,

Steven Gerrard