FOI Request: Number of Job Descriptions with Language Requirements

Rebecca Davies made this Rhyddid Gwybodaeth request to Welsh Local Government Association as part of a batch sent to 15 authorities
This authority is not subject to FOI law, so is not legally obliged to respond (manylion).


This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear FOI Officer,

Please could you provide me with the following information for your organisation:

The number of full-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh Essential' on the job description
The number of part-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh Essential' on the job description
The number of full-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh Desirable' on the job description
The number of part-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh Desirable' on the job description
The number of full-time posts (permanent and fixed term) that have no language skill requirement included on the job description
The number of part-time posts (permanent and fixed term) that have no language skill requirement included on the job description

Many thanks

Yours faithfully,

Rebecca

enquiries, Welsh Local Government Association

Diolch am eich ymholiad. Anfonir eich neges at swyddog perthnasol WLGA i’w
phrosesu. Byddwn ni’n ceisio ymateb i ymholiadau cyffredinol cyn pen pum
diwrnod gwaith lle bo modd, er y gallai fod angen rhagor o amser ar gyfer
ymholiadau cymhleth.

Thank you for your enquiry. Your email will be forwarded to a relevant
WLGA officer for consideration. Where possible, we seek to respond to
general enquiries within 5 working days, though more complex enquiries may
take longer.
**********************************************************************
Efallai bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges yma. Os nad ydych chi'n
ymwneud â hi yn benodol - nac yn gyfrifol am ei rhoi i'r sawl sydd wedi'i
enwi - chewch chi ddim copïo na throsglwyddo'r neges. Yn y cyfryw achos,
dylech chi ddileu'r neges a rhoi gwybod i'r sawl a'i hanfonodd trwy ebost
yn ddiymdroi. Rhowch wybod i'r anfonwr os nad ydych chi neu'ch cyflogwr yn
gadael i neb anfon negeseuon o'r fath ar y we. Dyw Cymdeithas Llywodraeth
Leol Cymru ddim yn hyrwyddo nac yn cymeradwyo unrhyw farn, casgliad na
gwybodaeth nad yw'n berthnasol i'w gwaith swyddogol yn y neges yma. Sustem
ebost WLGA fydd yn prosesu pob neges at y cyfeiriad yma neu oddi wrtho ac,
o bosibl, bydd rhywun arall ar wahân i'r sawl sydd wedi’i enwi yn ei
harchwilio.

dangos adrannau a ddyfynnir

Jonathan Lloyd, Welsh Local Government Association

Rebecca

 

In response to your query we can provide the following information. The
WLGA employs 62 staff. The WLGA is subject to the Welsh Language Standards
and is seeking to provide support to and increase the number of Welsh
speakers amongst its workforce through training and development. The WLGA
employs a number of Welsh speakers as well as a number of learners of
varying ability outside of the ‘Welsh essential‘ posts. The WLGA reviews
all job descriptions on a timely basis, and reviews language requirements
during that process, and considers the language requirements element of
all new posts.

 

Specific answers to your enquiries are: - 

 

The number of full-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh
Essential' on the job description

There are currently 3 posts which have a Welsh essential element to their
job description.

 

The number of part-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh
Essential' on the job description

We have no part-time posts which have a Welsh essential element

 

The number of full-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh
Desirable' on the job description

All other job descriptions include Welsh as a ‘Desirable’ element and
recent job descriptions include an ‘Ability to speak Welsh/ have Welsh
language skills or a willingness to learn’

 

The number of part-time posts (permanent and fixed term) that are 'Welsh
Desirable' on the job description

Similarly, all our other job descriptions include as a ‘Desirable’ element
and recent job descriptions include an ‘Ability to speak Welsh or a
willingness to learn’ regardless of their hours of work. 

 

The number of full-time posts (permanent and fixed term) that have no
language skill requirement included on the job description

None

 

The number of part-time posts (permanent and fixed term) that have no
language skill requirement included on the job description

None

This will only lead to a repeat request as they will ask us to clarify or
assume that all other posts therefore make no mention of Welsh language
which would have been contrary to our previous Welsh Language Scheme.
Surely all of our previous JDs would have included Welsh language
desirable or willingness to learn?

 

Regards

Jonathan

Jonathan Lloyd

Pennaeth Cyflogaeth/Head of Employment

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru /Welsh Local Government Association 

 

02920 468644 / 07919415119

[1]www.wlga.cymru - [2]www.wlga.wales

 

Croesawn ohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn ymateb i ohebiaeth
yn yr un iaith. Ni fydd defnyddio’r naill iaith na’r llall yn arwain at
oedi.

We welcome correspondence in Welsh and English and will respond to
correspondence in the same language. Use of either language will not lead
to a delay.

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir