FOI Request - children's play areas

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai West Wales Regional Partnership Board fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear West Wales Regional Partnership Board,

Please can you help me with the following FOI request?

1) How many council owned public children’s play areas (by which I mean parks, playgrounds, adventure playgrounds, assault courses and any other play areas) do you currently operate (latest figures available)

2) How many council owned public children’s play areas did you own or operate in the financial year 2009/2010

3) How many council owned public children’s play areas were sold, or closed, from the financial year 2009/2010 to the present date?

4) If the figures are held, what was the area covered by children's play areas that you owned measured by square feet in 2009/10, and on the most recent date for which figures are available?

Yours faithfully,

Jon Parker-Dean