FOI Request

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Wolverhampton City Primary Care Trust (PCT) fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Sir or Madam,
I would like to request a complete list of contractors and consultants that the trust uses on new builds and refurbishments.

Yours faithfully,

Imran Zar

Wolverhampton City Primary Care Trust (PCT)

2 Atodiad

This is an automatically generated Delivery Status Notification.

Delivery to the following recipients failed.

[email address]

Sent request to Wolverhampton City Primary Care Trust (PCT) again, using a new contact address.