Fleet List

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Civil Nuclear Constabulary fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Civil Nuclear Constabulary,

The Police Authority is requested to provide a list of motor vehicles owned.
Please include; Registration Mark, Vehicle Make and Roof Number (if used)
This should only apply to those vehicles marked in police livery

Yours faithfully,

Peter Jarman