Financial irregularities during the period 2010 to 2018

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Burton College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Burton College,

Has the college done any internal investigations or produced internal reports regarding internal financial irregularities during the period 2010 to 2018?

Yours faithfully,

Permjit kalsi