Financial bullying

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Burton College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Burton College,

Has the college been accused of financial bullying by its suppliers or any other organisation between years 2010 to 2018

Yours faithfully,

Permjit kalsi