Finances for the college building - Uttoxeter Old Mill

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Burton College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Burton College,

Can you please provide copies of any internal reports regarding the finances for the college building - Uttoxeter Old Mill
Church Street , Uttoxeter between years 2010 to 2018

Yours faithfully,

Permjit kalsi