Files

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Special Boat Service fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Special Boat Service,

Would your organisation ever submit files to the national archive?
If not, do you ever declasify document for public view? Is so how
long does this process take place? Is it 30 years as other
government documents.

Yours faithfully,

Jonathan Mantle

Gadawodd Deniz O anodiad ()

The Special Boat Service and Special Air Service and any other Special Forces do not come under the FOIA so they don't need to respond. Better luck asking the MOD.