Fatalities from Covi19 vaccines

Mae'r ymateb i'r cais hwn wedi cael ei oedi. Yn ôl y gyfraith, dylai Prime Minister's Office fel arfer wedi ymateb yn brydlon a erbyn (manylion)

ANNA Frances (Ataliwyd y cyfrif)

Dear Prime Minister's Office,

,
Please provided asap all recorded information and documentation re fatalities from Covid 19 vaccines -Pfizer Moderna and Astrazeneca wirhin 28 days of vaccine being taken.Please advise age per fatality and name of vaccine per fatality and age per fatality.

Yours faithfully,

ANNA Francesba