Manylion cais “External Contributions

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
10718501  sent    2021-12-15 15:01:20 +0000  waiting_response  waiting_response  2021-12-15 15:01:20 +0000  outgoing  
10725640  response    2021-12-16 11:08:12 +0000    waiting_response  2021-12-16 16:09:00 +0000  incoming  
10726503  status_update    2021-12-16 16:08:59 +0000  waiting_response  waiting_response  2021-12-16 16:09:00 +0000   
10908392  overdue    2022-01-18 00:00:00 +0000         
10909508  response    2022-01-18 14:08:07 +0000    successful  2022-01-23 15:32:41 +0000  incoming  
10947328  status_update  described_state  2022-01-23 15:32:41 +0000  successful  successful  2022-01-23 15:32:41 +0000   
11714787  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-04-24 03:45:29 +0100         
11714788  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-04-24 03:45:29 +0100         
11714789  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-04-24 03:45:29 +0100         
11714790  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-04-24 03:45:29 +0100         
11714791  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-04-24 03:45:29 +0100         
11714792  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-04-24 03:45:29 +0100         
13937135  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-24 03:47:19 +0000         
13937136  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-24 03:47:20 +0000         
13937137  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-24 03:47:20 +0000         
13937138  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-24 03:47:20 +0000         
13937139  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-24 03:47:20 +0000         
13937140  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-24 03:47:20 +0000         
13937141  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-24 03:47:20 +0000         
13937142  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-24 03:47:20 +0000         
13937143  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-24 03:47:20 +0000         
13937144  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-24 03:47:20 +0000         
13937145  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-24 03:47:20 +0000         
13937146  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-24 03:47:20 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.