Expense

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai St John Rigby Catholic Sixth Form College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear St John Rigby Catholic Sixth Form College, I would like a breakdown of staff spending for the last three years on the following categories staff entertainment, travel, hotels, food and drinks while on travel.
Please break this down by staff member and supplier (eg starbucks coffee)

Please send this to [email address]

Yours faithfully,

Jonathan Talbot