Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywGlenn Tayler mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Evidence held by the Authority that the property at Llugallt would still be classed as a second home

We're waiting for Glenn Tayler to read a recent response and update the status.

Dear Conwy County Borough Council,

In February of this year I made a request under the freedom of information act. See below. I have patiently been awaiting a response.

I now insist that you supply all information as to your claim that : “we are still of the opinion, based on the evidence held by the Authority that the property at Llugallt would still be classed as a second home”

This demand is separate to any valuation appeal that I will make.

I REQUEST ALL INFORMATION THE AUTHORITY HAS.

Glenn Tayler

Llugault Cottage
Glasgwm Valley
Penmachno
Betws Y Coed
Conwy
LL24 0PU

[email address]
01690 760509
Mobile: 07973 406 103

Uned Llyw-Gwyb / Info-Gov Unit, Conwy County Borough Council

Diolch am eich neges e-bost. Os ydych yn gofyn am fynediad at wybodaeth
dan delerau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 cewch ymateb o fewn ugain
niwrnod gwaith.

Thank you for your email. If you are requesting access to information
under the terms of the Freedom of Information Act 2000 you will receive a
response within twenty working days.

[1]Sefyllfa Bresennol Gwasanaethau'r Cyngor   |   [2]Council Services
Current Situation

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg fel ei gilydd. Ni
fydd gohebiaeth yn yr un iaith na’r llall yn arwain at unrhyw oedi. We
welcome correspondence in both Welsh and English. We will respond to
correspondence in either language without delay. [3][USEMAP]

dangos adrannau a ddyfynnir

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywGlenn Tayler mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.