Ethicon Physiomesh flexible composite mesh

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai NHS England fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear NHS England,

Summary: Ethicon Physiomesh flexible composite mesh

Please could you let us know whether Ethicon Physiomesh flexible composite mesh was purchased by any NHS Trusts between the years 2000 and 2019?

Please could you let us know how many Ethicon Physiomesh flexible composite meshes were purchased by each individual Trust during this time period?

Please could you let us know how many patients in each individual trust underwent a procedure using Ethicon Physiomesh flexible composite mesh during this time period?

Please could you let us know how many patients in each individual trust underwent removal of Ethicon Physiomesh flexible composite mesh during this time period?

Thank you,
Yours faithfully
SPG Law