ERP Systems Information

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Northumbria Police and Crime Panel fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Northumbria Police and Crime Panel,

Could you please respond to the following questions?
1. Who is you current provider of Financial Systems support and implementation services?
2. When does the contract expire?
3. Who should I contact if I wish to supply training on your financials systems?
4. Who is you current provider of Procurement Systems support and implementation services?
5. When does the contract expire?
6. Who should I contact if I wish to supply training on your procurement systems?
7. Who is you current provider of Human Resources Systems support and implementation services?
8. When does the contract expire?
9. Who should I contact if I wish to supply training on your HRMS systems?
10. Where do you advertise any Oracle procurement opportunities?
11. Who should I contact if I wish to supply Programme/Project Management services to your organisation?

Regards

Khalil Rehman

Yours faithfully,

Khalil Rehman