Endowment Investments

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai St Catherine's College, Oxford fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear St Catherine’s,

I would be very grateful if you could provide a comprehensive list of the College's current endowment investment assets, including the names of the investment managers, funds and investment consultants used.

Yours faithfully,

Henry Coombs