Manylion cais “Empty dwellings in Knowsley

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
9753199  sent    2021-08-03 12:54:07 +0100  waiting_response  waiting_response  2021-08-03 12:54:07 +0100  outgoing  
9753219  response    2021-08-03 13:02:28 +0100    waiting_response  2021-08-10 11:47:41 +0100  incoming  
9800021  status_update    2021-08-10 11:47:40 +0100  waiting_response  waiting_response  2021-08-10 11:47:41 +0100   
9905331  response    2021-08-24 11:16:29 +0100    rejected  2021-08-26 16:27:53 +0100  incoming  
9929640  status_update  described_state  2021-08-26 16:27:53 +0100  rejected  rejected  2021-08-26 16:27:53 +0100   
10591871  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-11-27 03:46:38 +0000         
10591872  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-11-27 03:46:38 +0000         
10591873  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-11-27 03:46:38 +0000         
10591874  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-11-27 03:46:38 +0000         
10591875  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-11-27 03:46:38 +0000         
12764204  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-08-27 03:50:57 +0100         
12764205  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-08-27 03:50:57 +0100         
12764206  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-08-27 03:50:57 +0100         
12764207  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-08-27 03:50:57 +0100         
12764208  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-08-27 03:50:57 +0100         
12764209  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-08-27 03:50:57 +0100         
12764210  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-08-27 03:50:57 +0100         
12764211  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-08-27 03:50:57 +0100         
12764212  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-08-27 03:50:57 +0100         
12764213  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-08-27 03:50:57 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.