Empty Council Owned Properties in Brighton and Hove City Council

Sian Evans made this Rhyddid Gwybodaeth request to Brighton and Hove City Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Brighton and Hove City Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Brighton & Hove Council,

Please could you provide me with a list of empty council owned commercial properties in Brighton and Hove. It is for a community arts project.

Yours faithfully,

Sian Evans