Emergency Duty Team Foster Carers weekly rates / models

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Essex County Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Essex County Council,

I would like some information around Emergency Duty Team foster carers in your authority. Please could you offer any details regarding the following questions:

1. What is the model of delivery / how do you ensure cover?
2. How do you incentivise foster carers to take teenagers?
3. Your standard weekly rate (excluding child allowance)?

Thank you in advance.

Yours faithfully,

Bethany Reeder