Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywAlan mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Elder Care Costs

Alan made this Rhyddid Gwybodaeth request to Cyngor Sir Fynwy as part of a batch sent to 69 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

We're waiting for Alan to read recent responses and update the status.

Dear Monmouthshire County Council,

Dear Sir/Madam,

Please could you send me the following info in csv file:

- The typical cost that would be charged to a member of the public, for a care home, per week, procured by the council (assuming no reliefs/discounts applicable). Please could you tell me the weekly price for residential care, nursing care and nursing care with dementia. For each pls can you itemise seperately the personal care element.

- The typical cost that would be charged to a member of the public, for an hour of home care procured by the council (assuming no reliefs/discounts applicable). Please could you itemise seperately the personal care element if one exists.

Regards

Alan Andrews

MCC - Freedom of Information, Cyngor Sir Fynwy

Thank you for your email. This email is confirmation of receipt.  

  

The Freedom of Information inbox is monitored Monday to Friday, with the
exception of Bank Holidays. Freedom of Information requests will be
registered on our system the working day after we receive it. We will
process all other correspondence as soon as we are able. 

  

We are still working at recovering a backlog following Covid related
lockdowns in which many of our staff, including our Freedom of Information
team, were either redeployed or directly affected by Covid. However, we
endeavour to respond to your requests within the 20 working days as
stipulated by the Freedom of Information Act 2000. 

  

Online Form 

We also have an [1]online form which automates the processing of your
request. This will register you on our system and you will receive updates
about your request via email. 

  

Help yourself 

We publish some of our common requests on our [2]Disclosure Log. On there
you will find: 

·        Public Health Burials (cemeteries) 

·        Fly tipping 

·        Noise complaints 

and more.  

  

Alternatively, it may be worth checking previous Freedom of Information
requests submitted via [3]What Do They Know. 

  

How we handle your data
When you submit your Freedom of Information Request, we record your data
for the purposes of processing your request. This is held on our ‘My
Monmouthshire’ customer information system. Please see our [4]Privacy
Policy and [5]Website Cookies for further information. 

 

 

Diolch am eich e-bost. Mae’r e-bost yma yn cadarnhau ein bod wedi derbyn
eich e-bost chi.   

  

Mae’r mewnflwch Rhyddid Gwybodaeth yma yn cael ei fonitro rhwng dydd Llun
a dydd Gwener, ac eithrio ar Ŵyl y Banc. Bydd ceisiadau  Rhyddid
Gwybodaeth yn cael eu cofrestru ar ein system y diwrnod ar ôl i ni eu
derbyn. Byddwn yn prosesu pob gohebiaeth arall cyn gynted ag y medrwn.   

  

Rydym dal yn gweithio drwy ôl-groniad o geisiadau a dderbyniwyd yn ystod y
cyfnodau clo Covid pan oedd ein staff, a nifer o’r tîm Rhyddid
Gwybdoaeeth, wedi gorfod ymgymryd â dyletswyddau eraill neu wedi eu
heffeithio gan Covid. Fodd bynnag, byddwn yn ceisio ymateb i’ch cais o
fewn 20 diwrnod gwaith, a hynny’n unol gyda gofynion Deddf Rhyddid
Gwybodaeth  2000. 

  

Ffurflen Ar-lein 

Mae [6]ffurflen ar-lein gennym hefyd sydd yn awtomeiddio’r broses o
brosesu eich cais. Bydd hyn yn eich cofrestru chi ar ein system a byddwch
yn derbyn diweddariadau am eich cais drwy gyfrwng e-bost.   

  

Helpu’ch hunan 

Rydym yn cyhoeddi rhai o’n ceisiadau mwyaf cyffredin ar ein [7]Cofnod
Datgeliadau. Yno, byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am: 

·        Claddedigaethau Iechyd Cyhoeddus (mynwentydd) 

·        Tipio anghyfreithlon 

·        Cwynion am sŵn  

A mwy.  

  

Fel arall, efallai ei fod yn werth gwirio’r Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth
sydd eisoes wedi eu cyflwyno drwy gyfrwng [8]What Do They Know. 

  

Sut ydym yn trin eich data
Pan eich bod yn cyflwyno eich Cais Rhyddid Gwybodaeth, rydym yn cofnodi
eich data er mwyn medru prosesu eich cais. Mae hyn yn cael ei gadw ar ein
system gwybodaeth cwsmeriaid ‘Fy Sir Fynwy’. Ewch i’n [9]Polisi
Preifatrwydd a’n [10]Gwefan Cwcis am wybodaeth bellach.  

 

Mae’r neges e-bost yma a’r ffeiliau a anfonir gyda hi yn gyfrinachol ac
fe’i bwriedir ar gyfer yr unigolyn neu gorff y’u cyfeiriwyd atynt yn unig.
Gall gynnwys gwybodaeth freintiedig a chyfrinachol ac os nad chi yw’r
derbynnydd bwriadedig, rhaid i chi beidio copïo, dosbarthu neu gymryd
unrhyw gamau yn seiliedig arni. Os cawsoch y neges e-bost yma drwy
gamgymeriad hysbyswch ni cyn gynted ag sydd modd os gwelwch yn dda drwy
ffonio 01633 644644. Cafodd y neges e-bost yma sgan firws gan Microsoft
Exchange Online Protection . Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn
Gymraeg, Saesneg neu yn y ddwy iaith. Byddwn yn cyfathrebu â chi yn ôl
eich dewis. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. Gwybodaeth
preifatrwydd: Os ydych wedi gofyn am wasanaeth neu wybodaeth gennym,
byddwn yn cofnodi eich data ar gyfer dibenion prosesu a chaiff hyn ei gadw
yn ein system gwybodaeth cwsmeriaid Fy Sir Fynwy. I gael gwybodaeth
preifatrwydd, cyfeiriwch at y dudalen Gwefan a Chwcis ar ein gwefan -
https://www.monmouthshire.gov.uk/cy/eich.... This email
and any files transmitted with it are confidential and intended solely for
the use of the individual or entity to whom they are addressed. It may
contain privileged and confidential information and if you are not the
intended recipient, you must not copy, distribute or take any action in
reliance on it. If you have received this email in error, please notify us
as soon as possible by telephone on 01633 644644. This email has been
virus scanned by Microsoft Exchange Online Protection. The Council
welcomes correspondence in English or Welsh or both, and will respond to
you according to your preference. Corresponding in Welsh will not lead to
a delay. Privacy Information: If you have a requested a service from us,
your data will be processed via our customer services management system
called ‘My Monmouthshire’. For privacy information, please refer to the
Website & Cookies page on our website -
https://www.monmouthshire.gov.uk/your-pr....

References

Visible links
1. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
2. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
3. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
4. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
5. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
6. Protected by Outlook: https://iweb.itouchvision.com/portal/f?p.... Click or tap to follow the link.
https://eur03.safelinks.protection.outlo...
7. Protected by Outlook: https://www.monmouthshire.gov.uk/freedom.... Click or tap to follow the link.
https://eur03.safelinks.protection.outlo...
8. Protected by Outlook: https://www.whatdotheyknow.com/body/monm.... Click or tap to follow the link.
https://eur03.safelinks.protection.outlo...
9. Protected by Outlook: https://www.monmouthshire.gov.uk/your-pr.... Click or tap to follow the link.
https://eur03.safelinks.protection.outlo...
10. Protected by Outlook: https://www.monmouthshire.gov.uk/your-pr.... Click or tap to follow the link.
https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Cyngor Sir Fynwy

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │   │
│ │ │
│ │ │
│ │   │
│ │ │
│ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ │   │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Hi, │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Thank you for your email. This email is confirmation of │ │
│ │ │ receipt.   │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ The Freedom of Information inbox is monitored Monday to │ │
│ │ │ Friday, with the exception of Bank Holidays. Freedom of │ │
│ │ │ Information requests will be registered on our system the │ │
│ │ │ working day after we receive it. We will process all other │ │
│ │ │ correspondence as soon as we are able.  │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ We are still working at recovering a backlog following Covid │ │
│ │ │ related lockdowns in which many of our staff, including our │ │
│ │ │ Freedom of Information team, were either redeployed or │ │
│ │ │ directly affected by Covid. However, we endeavour to respond │ │
│ │ │ to your requests within the 20 working days as stipulated by │ │
│ │ │ the Freedom of Information Act 2000.  │ │
│ │ │   │ │
│ │ │ Help yourself  │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ We publish some of our common requests on our [1]Disclosure │ │
│ │ │ Log.    │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ How we handle your data │ │
│ │ │ When you submit your Freedom of Information Request, we │ │
│ │ │ record your data for the purposes of processing your │ │
│ │ │ request. This is held on our ‘My Monmouthshire’ customer │ │
│ │ │ information system. Please see our [2]Privacy │ │
│ │ │ Policy and [3]Website Cookies for further information.  │ │
│ │ │ │ │
│ │ │   │ │
│ │ │ │ │
│   │ │ Many thanks, │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Freedom of Information │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Monmouthshire County Council │ │
│ │ │ │ │
│ │ │  │ │
│ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │ │
│ │   │
│ │ │
│ │ Please note: this is an automated email, do not reply to this │
│ │ email address. │
│ │ │
│ │   │
│ │ [4]Login Portal | [5]News | [6]Privacy Notice │
│ │   │
│ │ │
│ │ To view your customer details and submissions, please use │
│ │ the Login Portal link located directly above this message. │
│ │ │
│ │ For more information, visit us at [7]www.monmouthshire.gov.uk or │
│ │ email [8][email address] │
│ │ │
│ │ You are receiving this email because you have requested a service │
│ │ or information from us and we use My Monmouthshire as a customer │
│ │ service tool to administer this request. You can withdraw your │
│ │ information at any time by de-registering. However, if you receive │
│ │ multiple services from Monmouthshire County Council such as Tip │
│ │ Bookings this will mean you will need to re-register to continue │
│ │ to receive these services. If you have paid for and receive garden │
│ │ waste collections, this will remove any contract information we │
│ │ hold against the address therefore the service will not continue. │
│ │ If you wish to continue to remove all your details, please │
│ │ [9]de-register here. You may continue to submit requests │
│ │ anonymously; however, we will be unable to feedback any updates on │
│ │ progress. │
│ │ │
│ │   │
│ │ │
│ │   │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

References

Visible links
1. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
2. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
3. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
4. http://www.monmouthshire.mycouncilservic...
5. http://www.monmouthshire.gov.uk/latest-n...
6. https://www.monmouthshire.gov.uk/your-pr...
7. http://www.monmouthshire.gov.uk/
8. mailto:[email address]
9. mailto:[email address]?subject=deregistration%20request%20-%20my%20monmouthshire&body=please%20can%20you%20deregister%20my%20account%3f%20%0a%0amy%20account%20details%20are%3a%0a%0afirst%20name%3a%0asurname%3a%0aemail%20address
https://iweb.itouchvision.com/portal/ito...

Cyngor Sir Fynwy

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │   │
│ │ │
│ │ │
│ │   │
│ │ │
│ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ │   │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Hi, │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ I refer to your request under the Freedom of Information Act │ │
│ │ │ 2000. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ You asked: │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Please could you send me the following info in csv file: │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ - The typical cost that would be charged to a member of the │ │
│ │ │ public, for a care home, per week, procured by the council │ │
│ │ │ (assuming no reliefs/discounts applicable). Please could you │ │
│ │ │ tell me the weekly price for residential care, nursing care │ │
│ │ │ and nursing care with dementia. For each pls can you itemise │ │
│ │ │ seperately the personal care element. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ - The typical cost that would be charged to a member of the │ │
│ │ │ public, for an hour of home care procured by the council │ │
│ │ │ (assuming no reliefs/discounts applicable). Please could you │ │
│ │ │ itemise seperately the personal care element if one exists. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │   │ │
│ │ │   │ │
│ │ │ We require clarification: │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Could you confirm a date / time frame for us to gather this │ │
│ │ │ information please? Is it current costs you are after, or │ │
│ │ │ otherwise? │ │
│ │ │ │ │
│ │ │   │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Please note, the time on the request has been suspended │ │
│ │ │ until we receive a response from you. If we haven't heard │ │
│ │ │ from you within two months of today's date (3rd July) we │ │
│ │ │ will assume the information is no longer required and will │ │
│ │ │ close the request. This is in accordance with the [1]FOI │ │
│ │ │ Code of Practice written by the Cabinet Office. │ │
│   │ │ │ │
│ │ │   │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ With kind regards, │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Freedom of Information │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Monmouthshire County Council │ │
│ │ │ │ │
│ │ │   │ │
│ │ │ │ │
│ │ │  │ │
│ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │ │
│ │   │
│ │ │
│ │ Please note: this is an automated email, do not reply to this │
│ │ email address. │
│ │ │
│ │   │
│ │ [2]Login Portal | [3]News | [4]Privacy Notice │
│ │   │
│ │ │
│ │ To view your customer details and submissions, please use │
│ │ the Login Portal link located directly above this message. │
│ │ │
│ │ For more information, visit us at [5]www.monmouthshire.gov.uk or │
│ │ email [6][email address] │
│ │ │
│ │ You are receiving this email because you have requested a service │
│ │ or information from us and we use My Monmouthshire as a customer │
│ │ service tool to administer this request. You can withdraw your │
│ │ information at any time by de-registering. However, if you receive │
│ │ multiple services from Monmouthshire County Council such as Tip │
│ │ Bookings this will mean you will need to re-register to continue │
│ │ to receive these services. If you have paid for and receive garden │
│ │ waste collections, this will remove any contract information we │
│ │ hold against the address therefore the service will not continue. │
│ │ If you wish to continue to remove all your details, please │
│ │ [7]de-register here. You may continue to submit requests │
│ │ anonymously; however, we will be unable to feedback any updates on │
│ │ progress. │
│ │ │
│ │   │
│ │ │
│ │   │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

References

Visible links
1. https://assets.publishing.service.gov.uk...
2. http://www.monmouthshire.mycouncilservic...
3. http://www.monmouthshire.gov.uk/latest-n...
4. https://www.monmouthshire.gov.uk/your-pr...
5. http://www.monmouthshire.gov.uk/
6. mailto:[email address]
7. mailto:[email address]?subject=deregistration%20request%20-%20my%20monmouthshire&body=please%20can%20you%20deregister%20my%20account%3f%20%0a%0amy%20account%20details%20are%3a%0a%0afirst%20name%3a%0asurname%3a%0aemail%20address
https://iweb.itouchvision.com/portal/ito...

Cyngor Sir Fynwy

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │   │
│ │ │
│ │ │
│ │   │
│ │ │
│ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ │   │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Hi Alan, │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ I refer to your request under the Freedom of Information Act │ │
│ │ │ 2000. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ You asked:  │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Please could you send me the following info in csv file: - │ │
│ │ │ The typical cost that would be charged to a member of the │ │
│ │ │ public, for a care home, per week, procured by the council │ │
│ │ │ (assuming no reliefs/discounts applicable). Please could you │ │
│ │ │ tell me the weekly price for residential care, nursing care │ │
│ │ │ and nursing care with dementia. For each pls can you itemise │ │
│ │ │ seperately the personal care element. - The typical cost │ │
│ │ │ that would be charged to a member of the public, for an hour │ │
│ │ │ of home care procured by the council (assuming no │ │
│ │ │ reliefs/discounts applicable). Please could you itemise │ │
│ │ │ seperately the personal care element if one exists. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ We requested clarification on May 3rd. As we have not │ │
│ │ │ received a reply to our request for clarification, we are │ │
│ │ │ assuming that you do not require the information. The │ │
│ │ │ request has been closed. If you decide that you would like │ │
│ │ │ the information you can send us a new request by either │ │
│ │ │ emailing us at the address below or by using the online form │ │
│ │ │ on our website. Please note it will be handled as a new │ │
│ │ │ request. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ If you are dissatisfied with the way the Council has handled │ │
│ │ │ your request for information, you can request a review by │ │
│ │ │ e-mail to [1][email address] or by │ │
│ │ │ writing to: │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Freedom of Information │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Monmouthshire County Council │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ County Hall │ │
│ │ │   │ │
│ │ │ The Rhadyr │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Usk │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ NP15 1GA │ │
│ │ │ │ │
│ │ │   │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Any requests for an Internal Review should be made within 40 │ │
│ │ │ working days of receiving your response. More information │ │
│ │ │ can be found on our Freedom of Information web page under │ │
│ │ │ [2]Internal Reviews. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │   │ │
│   │ │ │ │
│ │ │ If you remain dissatisfied with the handling of your │ │
│ │ │ request, you have a right to appeal to the Information │ │
│ │ │ Commissioner at: │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Information Commissioner’s Office │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ 2nd Floor Churchill House │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Churchill Way Cardiff  │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ CF10 2HH  │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Telephone: 0330 414 6421 / Email: [email address] │ │
│ │ │ │ │
│ │ │   │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ There is no charge for making an appeal. │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ With kind regards, │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Freedom of Information │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ Monmouthshire County Council │ │
│ │ │ │ │
│ │ │   │ │
│ │ │ │ │
│ │ │  │ │
│ │ └────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │ │
│ │   │
│ │ │
│ │ Please note: this is an automated email, do not reply to this │
│ │ email address. │
│ │ │
│ │   │
│ │ [3]Login Portal | [4]News | [5]Privacy Notice │
│ │   │
│ │ │
│ │ To view your customer details and submissions, please use │
│ │ the Login Portal link located directly above this message. │
│ │ │
│ │ For more information, visit us at [6]www.monmouthshire.gov.uk or │
│ │ email [7][email address] │
│ │ │
│ │ You are receiving this email because you have requested a service │
│ │ or information from us and we use My Monmouthshire as a customer │
│ │ service tool to administer this request. You can withdraw your │
│ │ information at any time by de-registering. However, if you receive │
│ │ multiple services from Monmouthshire County Council such as Tip │
│ │ Bookings this will mean you will need to re-register to continue │
│ │ to receive these services. If you have paid for and receive garden │
│ │ waste collections, this will remove any contract information we │
│ │ hold against the address therefore the service will not continue. │
│ │ If you wish to continue to remove all your details, please │
│ │ [8]de-register here. You may continue to submit requests │
│ │ anonymously; however, we will be unable to feedback any updates on │
│ │ progress. │
│ │ │
│ │   │
│ │ │
│ │   │
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

References

Visible links
1. file:///tmp/[email address]
2. https://www.monmouthshire.gov.uk/home/fr...
3. http://www.monmouthshire.mycouncilservic...
4. http://www.monmouthshire.gov.uk/latest-n...
5. https://www.monmouthshire.gov.uk/your-pr...
6. http://www.monmouthshire.gov.uk/
7. mailto:[email address]
8. mailto:[email address]?subject=deregistration%20request%20-%20my%20monmouthshire&body=please%20can%20you%20deregister%20my%20account%3f%20%0a%0amy%20account%20details%20are%3a%0a%0afirst%20name%3a%0asurname%3a%0aemail%20address
https://iweb.itouchvision.com/portal/ito...

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywAlan mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.