Economics applicants admission statistics

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Robinson College, Cambridge fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Robinson College, Cambridge,

Under the terms of the Freedom of Information Act 2000, I kindly
request some raw data from you regarding university applications.

1)The median ums average score for economics applicants and those
made offers in the years 2012, 2013 and 2014.

2)The average ums score in Maths modules upon application and in AS Economics for economics applicants and those made offers in the years 2012, 2013 and 2014.

Yours faithfully,

David Bolarinwa