Eastern Electrics Festival

James made this Freedom of Information request to North Hertfordshire District Council

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai North Hertfordshire District Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear North Hertfordshire District Council,

Please can you provide me with a copy of the licence for the Eastern Electrics Festival.

Yours faithfully,
James Harvey.