Documentation of Training Exercises

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Greater Manchester Local Resilience Forum fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Greater Manchester Local Resilience Forum,

Please provide a FULL COPY with ALL PAGES INCLUDED, of the following document ..

Greater Manchester
Resilience Forum
Multi-Agency Debrief into the
preparedness for and Response to
the Manchester Arena Terrorist
Attack
December 2017

Yours faithfully,

Richard Hall