Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywPaul knight mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.

Docs

We're waiting for Paul knight to read recent responses and update the status.

Dear South Wales Fire & Rescue Service,

please can you send me a copy of the current subject access request
acknowledgment AND response letter that you use
2) a copy of the last 5 dpias completed
3) a copy of any internal mandatory information governance training that
you give to staff which was written in the last 2 years including
presentation slides and videos and any other media
4) a copy of any instructions given to staff members to reduce data
security breaches, for example double checking work
5) a copy of any policies implemented in the last 2 years within the
organisation to help reduce the environmental impact that the organisation
has?
6) please can I have a copy of the risk rating that you use to evaluate data security incidents?
Yours faithfully,

Paul knight

Data Protection, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Dear Sir / Madam

I refer to your e-mail of 07.01.2020 and write to confirm that your request is now being progressed in accordance with the Freedom of Information Act 2000. In line with this legislation, it will be our aim to respond to this request within 20 working days. If for any reason we are unable to progress within this timeframe we will contact you as soon as possible.

Please quote reference number FOI IG000096 on any correspondence.

Kind Regards
Katie

dangos adrannau a ddyfynnir

Data Protection, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Good Afternoon,

In order to best respond to your request, can we please ask for clarity on what is meant by “data security incident”

We look forward to hearing from you.

Katie Thomas

Prentis ar
Rheoli Gwybodaeth
ac
Ystadegau a Risg

Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
Llantrisant
CF72 8LX
Ffon: (01443) 232738
E-bost: [email address]

Katie Thomas

Apprentice for
Information Management
and
Statistics and Risk

South Wales Fire and Rescue Service
Forest View Business Park
Llantrisant
CF72 8LX
Telephone: (01443) 232738
E-mail: [email address]

dangos adrannau a ddyfynnir

Dear Data Protection,

Data security incidents are breaches of the seventh data protection principle or personal data breaches reported under the Privacy and Electronic Communications Regulations

Yours sincerely,

Paul knight

Data Protection, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

2 Atodiad

UPDATE MARCH 2020 COVID-19:

 

IG000096

 

Dear Sir/Madam

South Wales Fire and Rescue Service anticipates that it may take us longer
than 20 working days to respond to your recent Freedom of Information
request IG000096. The Information Commissioner recognises that there might
be delays as our services and resources may be being utilised in slightly
different ways, under the current unprecedented circumstances. We would
like to thank you for your patience at this time. If you have any queries
or wish to amend or cancel your request please contact our central inbox
[1][South Wales Fire & Rescue Service request email] and we will get back to you as
soon as we can.

 

Many thanks

 

Information Governance and Compliance Department

 

Abbilea Oldfield [2]cid:16a54b7c39df38d9a132

[3]SWFRS logo email sig

Cynorthwyydd Llywodraethu Gwybodaeth a Chydymffurfiaeth
Ffôn: 01443 232000

Ebost:  [4][email address]

Information Governance and Compliance Assistant
Telephone: 01443 232000

Email: [5][South Wales Fire & Rescue Service request email]

 

 

- -

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person neu sefydliad y maent wedi
eu cyfeirio ato yn unig. Na chaniateir i chi adolygu, ailanfon, lledaenu
na defnyddio'r wybodaeth uchod ar unrhyw gyfrif: peidiwch a chymryd unrhyw
gamau o ganlyniad a gan ddibynnu arni. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost
hon ar gam, wnewch chi hysbysu'r anfonydd ar unwaith a dileu'r e-bost a'i
chynnwys oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r
awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt yn adlewyrchu
o anghenraid barn neu safbwyntiau Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru onis
dywedir yn bendant fel arall. Bydd pob eitem o bost a anfonir i'r
cyfeiriad hwn yn cael ei monitro gan sustem e-bost corfforaethol y
Gwasanaeth Tan ac efallai y caiff ei harchwilio gan berson arall, sy ddim
o reidrwydd y derbynnydd gwreiddiol, er mwyn dod o hyd i ddefnydd o
ddeunydd anaddas neu dorri rheolau polisiau. Os nad yw hyn yn dderbyniol i
chi, peidiwch a defnyddio'r dull yma o gyfathrebu a Gwasanaeth Tan Ac
Achub De Cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review,
retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in
reliance upon this information by persons or entities other than the
intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in
error please notify the sender immediately and destroy the material
whether stored on a computer or otherwise. Any views or opinions presented
within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily
represent those of South Wales Fire and Rescue Service, unless otherwise
specifically stated. All mail sent to and from this address will be
monitored by our corporate e-mail system and may be scrutinised by persons
other than the addressee for unsuitable content or contraventions of
policy. If this is unacceptable to you please do not use this method of
communication with the South Wales Fire and Rescue Service.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally
to both and will reply in your language of choice without delay.

 

References

Visible links
1. mailto:[South Wales Fire & Rescue Service request email]
4. mailto:[email address]
5. mailto:[South Wales Fire & Rescue Service request email]

Blackler, Natalie, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

11 Atodiad

Good afternoon

 

Please find attached the information you requested.

 

If you require any further information please do not hesitate to contact
me.

 

Thank you

 

Natalie

 

 

Natalie Blackler

Swyddog Gwybodaeth a Chefnogaeth / Information & Support Officer

Adran Llywodraethu Gwybodaeth a Chydymffuriaeth / Information Governance
and Compliance Department

Ffon/Telephone: (01443) 232529

[1]SWFRS logo email sig[2]cid:image003.png@01D34D83.F681E9C0

 

- -

Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw ffeiliau sydd ynghlwm wrthi yn gwbl
gyfrinachol ac wedi'u bwriadu at sylw y person neu sefydliad y maent wedi
eu cyfeirio ato yn unig. Na chaniateir i chi adolygu, ailanfon, lledaenu
na defnyddio'r wybodaeth uchod ar unrhyw gyfrif: peidiwch a chymryd unrhyw
gamau o ganlyniad a gan ddibynnu arni. Os ydych wedi derbyn y neges e-bost
hon ar gam, wnewch chi hysbysu'r anfonydd ar unwaith a dileu'r e-bost a'i
chynnwys oddi ar eich system os gwelwch yn dda. Barn neu safbwyntiau'r
awdur yw'r rhai a fynegir yn y neges e-bost hon ac nid ydynt yn adlewyrchu
o anghenraid barn neu safbwyntiau Gwasanaeth Tan Ac Achub De Cymru onis
dywedir yn bendant fel arall. Bydd pob eitem o bost a anfonir i'r
cyfeiriad hwn yn cael ei monitro gan sustem e-bost corfforaethol y
Gwasanaeth Tan ac efallai y caiff ei harchwilio gan berson arall, sy ddim
o reidrwydd y derbynnydd gwreiddiol, er mwyn dod o hyd i ddefnydd o
ddeunydd anaddas neu dorri rheolau polisiau. Os nad yw hyn yn dderbyniol i
chi, peidiwch a defnyddio'r dull yma o gyfathrebu a Gwasanaeth Tan Ac
Achub De Cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg - byddwn yn ymateb
yn gyfartal i’r ddau ac yn ateb yn eich dewis iaith heb oedi.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and
intended solely for the use of the recipient(s) only. Any review,
retransmission, dissemination or other use of, or taking any action in
reliance upon this information by persons or entities other than the
intended recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in
error please notify the sender immediately and destroy the material
whether stored on a computer or otherwise. Any views or opinions presented
within this e-mail are solely those of the author and do not necessarily
represent those of South Wales Fire and Rescue Service, unless otherwise
specifically stated. All mail sent to and from this address will be
monitored by our corporate e-mail system and may be scrutinised by persons
other than the addressee for unsuitable content or contraventions of
policy. If this is unacceptable to you please do not use this method of
communication with the South Wales Fire and Rescue Service.

We welcome correspondence in Welsh and English - we will respond equally
to both and will reply in your language of choice without delay.

 

References

Visible links

Nid ydym yn gwybod a yw'r ymateb mwyaf diweddar i'r cais hwn yn cynnwys gwybodaeth neuai peidio - os chi ywPaul knight mewngofnodwch a gadael i bawb wybod.