Disposal of RN Ships

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Y Weinyddiaeth Amddiffyn fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Sirs,

Under the Freedom of Information Laws could you please provide the
following information:-

Since 1982 could you please indicate the fate of all Royal Navy ships and submarines that have been decommissioned and disposed of?

Please indicate the date disposal occurred and fate – if the ship is sold for scrap purposes please indicate the buyer and place of delivery.

If a ship is sold as a viable asset please indicate Country or Authority purchasing ship and if know the new name allocated to it.

Also please indicate if any ships or submarines are on loan to other countries.

Yours faithfully,

Paul Ashby