Disabled students and Journalism

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Darlington College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Darlington College,

Could you please share the following information:

1 - Over your past 5 year cohort, how many disabled students enrolled on your Diploma in Journalism course?

2 - Of that number, how many disabled students graduated with accreditation from either the NCTJ, the BTJC or the PPA?

3 - How many students, if any, had to withdraw from the programme over the past 5 years?

4 - Of that cohort, how many needed reasonable adjustments in order to complete their course?

Yours faithfully,

April Ryan