Dinamo Animation

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Llywodraeth Cymru fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Welsh Government,

Did the Welsh Government recive any information via the Government's whistle blowing provision for concerned employees of a company, regarding the possible misuse by Dinamo of the Welsh Governments monies ?

If it did , what exactly was the allegation?

Did the Welsh Governemnt respond to that allegation ?

What conditions were imposed on the company with regard to the match funding by the company, of the monies offered to the company by the Welsh Government ?

Yours faithfully,

Andrew Reeves

Dear Welsh Government,

Can you also provide me , with a copy of the application for funding submitted by Dinamo to the Government ?

Also, copies of any letters of support or emails supporting the application by Dinamo or enquiring as to the progress of the application ?

Yours faithfully,

Andrew Reeves