Details of the Local Maternity System Board

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai North Mersey Local Delivery System fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear North Mersey Local Delivery System,

Please could you send me details of the membership of the Local Maternity System board (names and institutions they represent) responsible for developing the local Maternity Transformation Plan for Cheshire and Merseyside STP.

When the plans are complete, what website can they be viewed at?

Yours faithfully,

Ayala Ochert