Details of Empty Commercial Properties

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Sir or Madam

Please can you provide me with the following information under the Freedom Of Information Act 2000:-

(a) addresses and rateable values of empty Commercial properties that are within Cardiff Council area; and

(b) the names of the owners of those properties referred to in (a)

Yours faithfully

Natalie Davis

Dear Sir or Madam,

We requested the following on 7 May 2009

"(a) addresses and rateable values of empty Commercial properties that are within Cardiff Council area; and

(b) the names of the owners of those properties referred to in (a)"

Under the Freedom of Information Act you should have replied by now. Please advise when we will receive this info.

Yours sincerely

Natalie Davis

Cyngor Caerdydd

Dear Natalie Davis,

Thank you for your communication regarding your original Freedom of
Information request reference: Details of Empty Commercial Properties.

I have forwarded your follow up request to the Freedom of Information
Officer within Housing & Neighbourhood Renewal who is dealing with your
original request.

I have also forwarded details to the Council's Information Management
Services who will investigate the progress of your request.

Please accept our apologies for any inconvenience you have been caused.

If you have any further queries, please do not hesitate to contact us.

Sincerely,

Paula Franklin

C2C Records Officer
Connect to Cardiff
Cardiff County Council
County Hall
Atlantic Wharf
Cardiff
CF10 4UW

email [1][email address].

Dear Sir or Madam,

We requested the following on 7 May 2009

"(a) addresses and rateable values of empty Commercial properties

that are within Cardiff Council area; and

(b) the names of the owners of those properties referred to in (a)"

Under the Freedom of Information Act you should have replied by

now. Please advise when we will receive this info.

Yours sincerely

Natalie Davis

dangos adrannau a ddyfynnir

HANR Freedom of Information, Cyngor Caerdydd

Hello Ms Davis

We have received your request for information. We have forwarded your
request to the relevant department for response which will be forwarded to
you at this mailbox address within the 20day timescale.

Regards

dangos adrannau a ddyfynnir

HANR Freedom of Information, Cyngor Caerdydd

Hello Ms Natalie Davis

We have received the request (below) and acknowledge. The information is
being processed and will be sent to you shortly.

My query is with your original enquiry sent to the council on 7.5.09 of
which we have not received at this office. Could you give me details of
who you sent your request to and what email address.

Thanks you

Follow up request received regarding a FOI request sent to HANR on
08.05.09

Dear Sir or Madam,

We requested the following on 7 May 2009

"(a) addresses and rateable values of empty Commercial properties
that are within Cardiff Council area; and

(b) the names of the owners of those properties referred to in (a)"

Under the Freedom of Information Act you should have replied by
now. Please advise when we will receive this info.

dangos adrannau a ddyfynnir

Zaple, Rick, Cyngor Caerdydd

2 Atodiad

With reference to your recent request for information, I attach our
response.

Rick Zaple

Technical Accountancy / Cyfrifeg Dechnegol

Phone / Ffôn +44 (0) 29 2087 2324

dangos adrannau a ddyfynnir

Mae'n bosibl bod gwybodaeth gyfrinachol yn y neges hon. Os na chyfeirir y
neges atoch chi'n benodol (neu os nad ydych chi'n gyfrifol am
drosglwyddo'r neges i'r person a enwir), yna ni chewch gopio na
throsglwyddo'r neges. Mewn achos o'r fath, dylech ddinistrio'r neges a
hysbysu'r anfonwr drwy e-bost ar unwaith. Rhowch wybod i'r anfonydd ar
unwaith os nad ydych chi neu eich cyflogydd yn caniatau e-bost y Rhyngrwyd
am negeseuon fel hon. Rhaid deall nad yw'r safbwyntiau, y casgliadau a'r
wybodaeth arall yn y neges hon nad ydynt yn cyfeirio at fusnes swyddogol
Cyngor Dinas a Sir Caerdydd yn cynrychioli barn y Cyngor Sir nad yn cael
sel ei fendith. Caiff unrhyw negeseuon a anfonir at, neu o'r cyfeiriad
e-bost hwn eu prosesu gan system E-bost Gorfforaethol Cyngor Sir Caerdydd
a gallant gael eu harchwilio gan rywun heblaw'r person a enwir.

**********************************************************************

.