Design Services Information request

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Easton College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Easton College,

I would like to ask a few questions about your prospectus design & artwork and your website design & management

1. Prospectus Design and Artwork

When will you be tendering for your next prospectus?

Who designed your last prospectus and when was this?

How many people tendered for your last prospectus and who were they?

How much did you pay for your last prospectus for the design and artwork?

How many did you get printed?

How much did you pay for the printing?

2. Website Design and Management

When will you be next be tendering for a refresh or redesign of your website?

When was your website last updated in terms of the design, look and feel and when was this?

How many people tendered for your last website refresh and who were they?

How much did this cost?

Yours faithfully,

Arthur Burns