December 2020 timetable PDFs

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Transport for Wales,

Could you please send me a set of December 2020-May 2021 timetable booklets that were planned to operate, if Covid-19 had not intervened, in .PDF format.

Yours faithfully,

David Reynolds

Freedom Of Information, Trafnidiaeth Cymru

Diolch am eich e-bost yn gofyn am wybodaeth ynghylch Trafnidiaeth Cymru.
Mae eich cais wedi ei drosglwyddo i aelod mwyaf perthnasol y tîm i'w
weithredu.

Os bydd eich cais yn un dilys, byddwn yn cyhoeddi ymateb o fewn y cyfnod a
ganiateir dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, sef 20 diwrnod gwaith o ddyddiad
derbyn y cais.

I gael rhagor o wybodaeth am ein proses Rhyddid Gwybodaeth, ewch i’n
gwefan: https://tfw.gov.wales/cy/rhyddid-gwyboda...

Thank you for your email requesting information from Transport for Wales.
Your request has been passed to a member of the team for action.

We will issue a response within the permitted deadline under Freedom of
Information Act, which is 20 working days from the day after receipt of
the request.

For more information on our Freedom of Information process, please see our
website: https://tfw.gov.wales/freedom-information

Bwriedir yr e-bost yma (ac unrhyw atodiad) ar gyfer y dderbynnydd yn unig
ac mae e’n gyfrinachol. Os ydych chi wedi derbyn yr e-bost yma er
gamgymeriad, plîs hanfonwch yn ôl i ni ar unwaith a ddilëwch y neges heb
ei ddarllen, copïo neu ledaenu.
This email (and any attachment) is intended solely for the addressee and
is confidential. If you have received this email in error, please send it
back to us immediately and delete it without reading, copying or
disseminating it.

Cwmni Cyfyngedig drwy Warrant. Cofrestrwyd yng Nghymru. Rhif Cwmni
09476013. Cyfeiriad Swyddfa Gofrestredig: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd,
Rhondda Cynon Taf, CF37 4TH
A Company Limited by Guarantee. Registered in Wales. Company No. 09476013.
Registered Office Address: 3 Llys Cadwyn, Pontypridd, Rhondda Cynon Taf,
CF37 4TH

Freedom Of Information, Trafnidiaeth Cymru

1 Atodiad

Good afternoon,

Thank you for contacting Transport for Wales. Please find attached the timetable booklets to cover the period 13th December 2020 - 15th May 2021. As you note, these services were interrupted by the ongoing pandemic and did not run as of 19 December 2020, when Wales was placed into another national lockdown.

We trust this information is of use to you.

Kind regards,

Transport for Wales

3 Llys Cadwyn
Pontypridd
CF37 4TH

dangos adrannau a ddyfynnir

Dear Freedom Of Information,

Thank you very much for the timetables, much appreciated.

Yours sincerely,

David Reynolds