DBS costs

Abdul Hai made this Rhyddid Gwybodaeth request to Prendergast Ladywell School, Lewisham

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Prendergast Ladywell School, Lewisham fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Prendergast Ladywell School, Lewisham,

Can you tell me since 2015 how much has the school spent on DBS checks?

Yours faithfully,

Abdul Hai