Data Request

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Prior Pursglove College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Prior Pursglove College,

Can you provide me with a grade breakdown (numbers of students and
% achieving A - U) for each subject area for BOTH AS and A2 courses
in 2010/11. I have been unable to find this information on your website.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Sally Foxtone