Data regarding students that progressed onto certain universities

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Loreto College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Loreto College,

I am requesting data in regards to students who have progressed to certain universities. Please could you supply the following data:

1) The number of students from 2018/19 and 2019/20, who progressed to a Russell Group university.

2) The number of students from 2018/19 and 2019/20, who progressed to a Non-Rusell Group university.

3) The number of students from 2018/19 and 2019/20, who left without any qualifications.

4) The number of students from 2018/19 and 2019/20, who progressed to the London School of Economics.

5) The number of students from 2018/19 and 2019/20, who progressed to UCL (University College London).

Yours faithfully,

Simon Jaques