Data a chanlyniadau 'Arolwg Sgiliau Iaith Gymraeg Athrawon a Chynorthwywyr 2013'

Hywel M. Jones made this Rhyddid Gwybodaeth request to Llywodraeth Cymru

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Roedd y cais yn rhannol lwyddiannus.

Annwyl Llywodraeth Cymru,

Yn adroddiad blynyddol 2013-14 ar y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg cyfeirir ar dudalen 15 at 'Arolwg sgiliau iaith Gymraeg' a gynhaliwyd yn haf 2013 'er mwyn llunio gwaelodlin o sgiliau Cymraeg ymarferwyr'. Dywedir y casglwyd data ar lefel ysgol. Gaf i os gwelwch yn dda:
i. gopi o'r offeryn (e.e. ffurflen neu ffeil Excel a.y.b.) a ddefnyddiwyd i gasglu'r data, ynghyd â chopi o'r cyfarwyddiadau a roddwyd;
ii. y data ar lefel ysgol (mewn ffeil addas i'w dadansoddi, e.e. mewn fformat csv, dim mewn pdf);
iii. copi o unrhyw adroddiad a gynhyrchwyd, boed ar lefel awdurdod lleol neu gyda chanlyniadau cenedlaethol yn unig.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

Evans, Dyfan (ADAS-UGMA),

1 Atodiad

Annwyl Hywel Jones

Dyma gydnabyddiaeth o'ch cais diweddar am wybodaeth.

Yn gywir,

Dyfan Evans

-----Neges Wreiddiol/Original Message-----
From: Hywel M. Jones [mailto:[FOI #224521 email]]
Sent: 11 August 2014 22:19
To: Freedom of Information Officer
Subject: Cais Rhyddid Gwybodaeth - Data a chanlyniadau 'Arolwg Sgiliau Iaith Gymraeg Athrawon a Chynorthwywyr 2013'

Annwyl Llywodraeth Cymru,

Yn adroddiad blynyddol 2013-14 ar y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg cyfeirir ar dudalen 15 at 'Arolwg sgiliau iaith Gymraeg' a gynhaliwyd yn haf 2013 'er mwyn llunio gwaelodlin o sgiliau Cymraeg ymarferwyr'. Dywedir y casglwyd data ar lefel ysgol. Gaf i os gwelwch yn dda:
i. gopi o'r offeryn (e.e. ffurflen neu ffeil Excel a.y.b.) a ddefnyddiwyd i gasglu'r data, ynghyd â chopi o'r cyfarwyddiadau a roddwyd; ii. y data ar lefel ysgol (mewn ffeil addas i'w dadansoddi, e.e. mewn fformat csv, dim mewn pdf); iii. copi o unrhyw adroddiad a gynhyrchwyd, boed ar lefel awdurdod lleol neu gyda chanlyniadau cenedlaethol yn unig.

Yr eiddoch yn ffyddlon,

Hywel M. Jones

-------------------------------------------------------------------

Defnyddiwch y cyfeiriad e-bost hwn ar gyfer yr holl atebion i'r cais hwn:
[FOI #224521 email]

A yw [Welsh Government request email] y cyfeiriad anghywir ar gyfer ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth i Llywodraeth Cymru? Os felly, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen hon:
https://www.whatdotheyknow.com/cy/change...

Ymwadiad: Caiff y neges hon ac unrhyw ateb a roddwch eu cyhoeddi ar y rhyngrwyd. Ein polisïau preifatrwydd a hawlfraint:
https://www.whatdotheyknow.com/cy/help/o...

Os byddwch fel swyddog Rhyddid Gwybodaeth yn cael y gwasanaeth hwn yn ddefnyddiol, gofynnwch i'ch rheolwr gwe i gysylltu â ni o dudalen Rhyddid Gwybodaeth eich sefydliad.

dangos adrannau a ddyfynnir

Evans, Dyfan (ADAS-UGMA),

4 Atodiad

Annwyl Hywel Jones
 
Dyma ymateb i’ch cais diweddar am wybodaeth.
 
Yn gywir,
 
Dyfan Evans
Uwch Reolwr Datblygu | Senior Development Manager
Uned y Gymraeg mewn Addysg | Welsh in Education Unit

01443 663 700
[1][email address] | [2][email address]
Llywodraeth Cymru | Welsh Government
Ty'r Afon
Heol Bedwas | Bedwas Road
Bedwas
Caerffili | Caerphilly
CF83 8WT
 
 
 
On leaving the Government Secure Intranet this email was certified virus
free. Communications via the GSi may be automatically logged, monitored
and/or recorded for legal purposes.
Wrth adael Mewnrwyd Ddiogel y Llywodraeth nid oedd unrhyw feirws yn
gysylltiedig â’r neges hon. Mae’n ddigon posibl y bydd unrhyw ohebiaeth
drwy’r GSi yn cael ei logio, ei monitro a/neu ei chofnodi yn awtomatig am
resymau cyfreithiol.

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]