Manylion cais “Daily Rates of Islamaphobic Hate Crimes Jan 2015 - Nov 2017

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
2660185  sent    2017-12-06 21:40:56 +0000  waiting_response  waiting_response  2017-12-06 21:40:56 +0000  outgoing  
2661402  response    2017-12-07 12:52:02 +0000    waiting_response  2017-12-07 18:59:32 +0000  incoming  
2662224  status_update    2017-12-07 18:59:32 +0000  waiting_response  waiting_response  2017-12-07 18:59:32 +0000   
2695165  overdue    2018-01-10 00:00:00 +0000         
2697210  response    2018-01-11 08:47:37 +0000    partially_successful  2018-01-25 12:16:33 +0000  incoming  
2718126  status_update  described_state  2018-01-25 12:16:33 +0000  partially_successful  partially_successful  2018-01-25 12:16:33 +0000   
2976602  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-04-26 03:45:24 +0100         
2976603  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-04-26 03:45:24 +0100         
2976604  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-04-26 03:45:24 +0100         
2976605  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-04-26 03:45:24 +0100         
2976606  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-04-26 03:45:24 +0100         
2976607  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-04-26 03:45:24 +0100         
3966127  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-26 04:03:49 +0000         
3966128  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-26 04:03:49 +0000         
3966129  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-26 04:03:49 +0000         
3966130  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-26 04:03:49 +0000         
3966131  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-26 04:03:49 +0000         
3966132  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-26 04:03:49 +0000         
3966133  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-26 04:03:49 +0000         
3966134  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-26 04:03:49 +0000         
3966135  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-26 04:03:49 +0000         
3966136  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-26 04:03:49 +0000         
3966137  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-26 04:03:50 +0000         
3966138  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-01-26 04:03:50 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.