Manylion cais “Daily number of applications for Housing Benefit 2019 - England Only

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
16099212  sent    2023-09-11 13:22:15 +0100  waiting_response  waiting_response  2023-09-11 13:22:15 +0100  outgoing  
16099216  response    2023-09-11 13:22:40 +0100    waiting_response  2023-09-11 16:15:17 +0100  incoming  
16100082  status_update    2023-09-11 16:15:17 +0100  waiting_response  waiting_response  2023-09-11 16:15:17 +0100   
16248470  response    2023-09-29 17:33:08 +0100    rejected  2023-10-04 18:17:11 +0100  incoming  
16262327  status_update  described_state  2023-10-04 18:17:10 +0100  rejected  rejected  2023-10-04 18:17:11 +0100   
16551165  edit metadata  allow_new_responses_from  2024-01-05 03:45:39 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.