Current SYB ICS Digital Workstream Staff Structure

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai South Yorkshire and Bassetlaw Sustainability and Transformation Partnership fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear South Yorkshire and Bassetlaw Sustainability and Transformation Partnership,

Can you please list the current staff structure in a table format outlining staff role and pay grade for the SYB ICS Digital Workstream.

Yours faithfully,

Balrog Tyson