Current registered “Alcohol licenced” premises

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai East Renfrewshire Licensing Board fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear East Renfrewshire Licensing Board,
Please may I have a list of the localities of all current registered “alcohol licenced” premises (on and or off-sales) for “East Renfrewshire”?
The requested information does not appear to be accessible on the Authority's website.
Yours faithfully,

peter lekkas