Cremations and burials for 2015 to 2020

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Ashington Town Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Ashington Town Council,

Please provide details of the total number of cremations and burials that took place for the years 2015 to 2020

Yours faithfully,

Gina O’Connell