COVID policy

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Leeds Conservatoire fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Leeds College of Music,

Can you tell me what policies you have in regards to testing staff and students?

How many are isolating at the moment?

Yours faithfully,

Abdul Hai