Council nurseries

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Torfaen County Borough Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Torfaen Council,

Can I please request, in the form of a spreadsheet such as Excel or CSV file, an itemised list of all council nurseries, the number of staff and the number of children in each nursery.

To include,
The name and address of each nursery
The number of children registered in each nursery
The number of teachers in each nursery*
The number of other nursery staff (e.g. nursery assistants, etc)*

*For teacher and other nursery staff numbers please include staff numbers from the years 2015 to 2019. Please include the number of teachers and other staff under separate columns for each year. E.g. Year - 2015, Number of teachers, Number of Other Nursery Staff and so on.

If this request cannot be met within the cost limits for Freedom of Information requests, please can you provide me with advice and assistance on how I may refine my request.

Yours faithfully,
Aimee Stanton

TCBC - Call Torfaen, Torfaen County Borough Council

Thank you for taking the time to email Torfaen County Borough Council.

 

Please be aware that your enquiry is being addressed and a reply will be
sent within 10 working days.

 

Did you know that you can report issues and request information via our
website at [1]www.torfaen.gov.uk or make reports and requests by
downloading our Mobile App.

 

By registering your email address, you will be able to track progress of
your enquiry from start to finish.

 

The Mobile App is available on Apple, Android and Windows devices and can
be found by typing Torfaen into the search function in the relevant App
Store.

 

'

dangos adrannau a ddyfynnir

YMWADIAD: Mae'r wybodaeth sy'n gynwysedig yn yr e-bost yma a) yn eiddo i
Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen; a b) yn gyfrinachol. Fe'i bwriedir ar
gyfer y derbynnydd yn unig. Os nad chi yw’r sawl y cyfeiriwyd hi ato, ni
ddylech ddadlennu, copïo na dosbarthu'r wybodaeth neu ei defnyddio i
weithredu. Os derbyniwch yr e-bost yma fel camgymeriad, gadewch i ni wybod
ar unwaith drwy ffonio ++44 (0) 1495 766366, a danfonwch yr e-bost yn ol
gydag unrhyw atodiadau. RHYBUDD: Gwnewch yn siwr bod gennych ddiogelwch
feirws digonol cyn agor neu ddatgysylltu unrhyw ddogfen sydd yn atodiad
i'r e-bost hwn. Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Cewch ateb Cymraeg i bob gohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd yn arwain i
unrhyw oedi. Mae data personol sy'n cael ei brosesu gan y cyngor yn cael
ei wneud yn unol â'r gofynion sydd arnom ni o dan y Rheoliad Diogelu Data
Cyffredinol (RhDDC) (UE) 2016/679. Am fwy o wybodaeth ar sut yr ydym yn
gwneud hyn gwelwch ein Hysbysiad Preifatrwydd

References

Visible links
1. http://www.torfaen.gov.uk/

TCBC - FOI, Torfaen County Borough Council

Dear Ms Stanton,

 

19/100: FREEDOM OF INFORMATION REQUEST

 

Thank you for your email dated 02/05/2019 requesting information under the
Freedom of Information Act 2000.  I have logged your email and will deal
with your request in order that we can respond to you within the statutory
deadline of 20 working days.

 

I will contact you further as soon as the relevant information is
available.

 

Yours sincerely

 

 

Chris Corten

ASSISTANT COMPLAINTS/FOI MANAGER / RHEOLWR CYNORTHWYOL CWYNION/RHYDDID
GWYBODAETH

Chief Executive’s Service / Gwasanaeth Y Prif Weithredwr

Torfaen County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Phone/Ffôn: 01495 742170

Fax/Ffacs: 01495 766331

Email/Ebost: [1][email address]

This email is available in large print, Braille or Welsh upon request

 

dangos adrannau a ddyfynnir

TCBC - FOI, Torfaen County Borough Council

Dear Ms Stanton,

 

19/100: FREEDOM OF INFORMATION REQUEST

 

Thank you for your email dated 02/05/2019 requesting information under the
Freedom of Information Act 2000. In that request, you asked us for
information regarding ‘Council nurseries’.  

 

I require further information in order to identify and locate the
information that you have asked for. I will not be able to take this
matter further until you can clarify exactly what information you require.
In particular it would be useful to know if you only require information
relating to maintained nurseries or to also include registered
private/voluntary early years settings?

 

If you have any queries about this letter or are unhappy about the service
you have received in relation to your request and wish to make a complaint
or request a review, please do not hesitate to contact me in writing.

 

If you are not content with the outcome of your complaint, you may apply
directly to the Information Commissioner for a decision. Generally, the
Information Commissioner’s Office (Wales) cannot make a decision unless
you have exhausted the complaints procedure provided by this Council. The
Information Commissioner can be contacted at: The Information
Commissioner’s Office (Wales), 2^nd Floor, Churchill House, Churchill Way,
Cardiff, CF10 2HH. Telephone 016 2554 5297 or Fax 029 2067 8399 or e-mail
[1][email address].

 

Yours sincerely,

 

Chris Corten

ASSISTANT COMPLAINTS/FOI MANAGER / RHEOLWR CYNORTHWYOL CWYNION/RHYDDID
GWYBODAETH

Chief Executive’s Service / Gwasanaeth Y Prif Weithredwr

Torfaen County Borough Council / Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Phone/Ffôn: 01495 742170

Fax/Ffacs: 01495 766331

Email/Ebost: [2][email address]

This email is available in large print, Braille or Welsh upon request

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir