Dear Senedd Commission,

How much did the TV cost in the foyer of the Senedd Commission's Ty Hywel building? How big is it? And what is it's purpose?

Yours faithfully,

Frank Seymour

Information Rights, Comisiwn y Senedd

Annwyl Frank Seymour,

Diolch ichi am eich cais am wybodaeth i'r Senedd. Pwrpas yr ebost hwn yw cydnabod ein bod wedi derbyn eich cais.

Bydd y tim yn ymateb i'ch cais cyn gynted ag y bo modd, a dim hwyrach nag 20 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cais.

Rhif cyfeirnod eich cais yw: FoI 1163
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Frank Seymour,

Thank you for your request for information to the Senedd. This email is to acknowledge that we have received your request.

The team will respond to your request as soon as possible and no later than 20 working days from when we received your request.

The reference number for your request is: FoI 1163

Diolch,

Buddug

Buddug Saer

Diolch,

Buddug

Buddug Saer

(Rhagenwau/Pronouns: hi - she/her/hers)
Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth, Senedd Cymru
Freedom of Information Manager, Welsh Parliament
0300 200 6544

dangos adrannau a ddyfynnir

Information Rights, Comisiwn y Senedd

1 Atodiad

Dear Frank Seymour,

Please find attached our response to your request for information.

Regards,

Buddug

Buddug Saer

(Rhagenwau/Pronouns: hi - she/her/hers)
Rheolwr Rhyddid Gwybodaeth, Senedd Cymru
Freedom of Information Manager, Welsh Parliament
0300 200 6544

dangos adrannau a ddyfynnir