Manylion cais “Copies of the current faretables for all bus routes operated under contract to the Council or supported by the Council.

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
3067784  sent    2018-05-18 02:56:49 +0100  waiting_response  waiting_response  2018-05-18 02:56:50 +0100  outgoing  
3067785  response    2018-05-18 02:57:00 +0100        incoming  
3207503  response    2018-06-18 10:34:45 +0100    not_held  2018-11-30 01:25:50 +0000  incoming  
3533650  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-09-19 03:45:40 +0100         
3533651  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-09-19 03:45:40 +0100         
3533652  edit metadata  allow_new_responses_from  2018-09-19 03:45:40 +0100         
3753464  status_update  described_state  2018-11-30 01:25:50 +0000  not_held  not_held  2018-11-30 01:25:50 +0000   
5794450  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-01 03:47:21 +0000         
5794451  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-01 03:47:21 +0000         
5794452  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-01 03:47:21 +0000         
5794453  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-01 03:47:21 +0000         
5794454  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-01 03:47:21 +0000         
5794455  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-01 03:47:21 +0000         
5794456  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-12-01 03:47:21 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.